2013

************************************************************************************************

Literární soutěž O poklad strýca Jurášamístní kolo vyhodnocení

Téma letošního ročníku soutěže : Nejmoudřejší je číslo.

Do soutěže se ve spolupráci s místními knihovnami zapojily ZŠ Poličná, ZŠ Branky, ZŠ Kladeruby, ZŠ Zašová, ZŠ Choryně a ZŠ LOučka. Do 30.11.2013 odevzdalo v knihovně své soutěžní práce celkem 46 dětí. Nejmladší soutěžící byli ze 2. třídy, nejstarší z 9. třídy.

Ze ZŠ Choryně se do soutěže zapojilo celkem 12 dětí, některé napsaly na dané téma básničku, jiné prózu.

Porota zhodnotila všechny odevzdané práce v jednotlivých věkových kategoriích a vybrala 19 prací, které postoupily do okresního kola soutěže.

V kategorii poezie postoupili do okresního kola tito žáci:

Renata Grohmannová, 4. třída ZŠ Kladeruby

Markéta Dohnalová, 7. třída ZŠ Loučka

Pavlína Dohnalová, 6. třída ZŠ Loučka

Aneta Bechná, 4. třída ZŠ Choryně

Marek Pavlín, 4. třída ZŠ Choryně

Markéta Tomanová, 3. třída ZŠ Choryně

Filip Škarka, 3. třída ZŠ Choryně

Michaela Novycká, 3. třída ZŠ Choryně

Dan Chvostek, 2. třída ZŠ Choryně

Pavel Kučera, 2. třída ZŠ Choryně

V kategorii próza postoupili do okresního kola tito žáci:

Patrik Ševčík, 4. třída ZŠ Branky

Filip Menšík, 5. třída ZŠ Kladeruby

Patrik Pernický, 4. třída ZŠ Poličná

Natálie Hrdinová, 3. třída ZŠ Loučka

Eva Juhaňáková, 8. třída ZŠ Loučka

Vít Orava, 4. třída ZŠ Choryně

David Mácha, 3. třída ZŠ Choryně

V kategorii komiks postoupily do okresního kola tyto žačky:

Valerie Kopecká, 5. třída ZŠ Kladeruby

Ester Muchová, 5. třída ZŠ Kladeruby

Postupujícím blahopřejeme a budeme s napětím očekávat, jak se umístí se svými soutěžními pracemi v okresním kole soutěže.

*********************************************************************************

Knihovna má nový počítač a nový knihovnický program

V letošním roce jsme měli možnost požádat v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, o finanční dotaci pro naši knihovnu. Tuto možnost jsme využili a podali žádost na Změnu knihovního systému, zpřístupnění katalogu knih na webových stránkách knihovny a zapojení do souborného katalogu knihoven Vsetínska.

Předpokládané náklady na projekt činily 25 400,- Kč, z ministerstva kultury jsme získali dotaci 17 000,- Kč.

Zakoupili jsme nový počítač pro knihovnu, záložní zdroj UPS a nový software. 

Díky tomuto projektu získala knihovna Choryně svůj vlastní online katalog knih, který je přístupný pro uživatele na webových stránkách knihovny. 

Čtenář má možnost podívat se do katalogu knihovny Choryně kdekoliv z internetu, v katalogu zjistí, zda knihovna má požadovanou knihu ve svém fondu a zda je kniha volná nebo vypůjčená.

Knihovna Choryně se tímto zároveň zapojuje do souborného katalogu knihoven Vsetínska, takže čtenář může vyhledávat knihu v souborném katalogu, kde zjistí, ve které knihovně Vsetínska knihu mají a zda je možné si ji vypůjčit.